Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Βρείτε στοιχεία αεροπορικής κίνησης κάνοντας κλικ στoυς παρακάτω συνδέσμους.

Ανά Μήνα

2017 CHQ Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2018 CHQ Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2019 CHQ Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2020 CHQ Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2021 CHQ Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2022 CHQ Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2023 CHQ Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2024 CHQ Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

Διεθνής Αεροπορική Κίνηση Ανά Χώρα

Ιανουάριος 2024 - CHQ Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Φεβρουάριος 2024 - CHQ Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Μάρτιος 2024 - CHQ Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Απρίλιος 2024 - CHQ Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Μάιος 2024 - CHQ Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Προηγούμενα Έτη

2017 CHQ Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2018 CHQ Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2019 CHQ Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2020 CHQ Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2021 CHQ Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2022 CHQ Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2023 CHQ Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα