Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Βρείτε στοιχεία αεροπορικής κίνησης κάνοντας κλικ στoυς παρακάτω συνδέσμους.

Ανά Μήνα

2017 CHQ Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2018 CHQ Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2019 CHQ Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2020 CHQ Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2021 CHQ Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

Ανά Χώρα

Ιανουάριος 2021 - CHQ Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Φεβρουάριος 2021 - CHQ Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Μάρτιος 2021 - CHQ Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Απρίλιος 2021 - CHQ Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Μάιος 2021 - CHQ Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Ιούνιος 2021 - CHQ Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Ιούλιος 2021 - CHQ Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Αύγουστος 2021 - CHQ Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Σεπτέμβριος 2021 - CHQ Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Οκτώβριος 2021 - CHQ Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Νοέμβριος 2021 - CHQ Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Δεκέμβριος 2021 - CHQ Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Προηγούμενα Έτη

2017 CHQ Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2018 CHQ Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2019 CHQ Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2020 CHQ Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα