Φόρτιση κινητών συσκευών

Φόρτιση κινητών συσκευών

Δωρεάν φόρτιση κινητών συσκευών διαθέσιμη πριν (ελεύθερες για όλους) και μετά τους ελέγχους ασφαλείας (ελεγχόμενες περιοχές).

  • Αναχωρήσεις, Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης, check in (είσοδος 5)
  • Αναχωρήσεις, Περιοχή Ελεγχόμενης Πρόσβασης, Εντός Schengen ανάμεσα στις πύλες 1-10
  • Αναχωρήσεις, Περιοχή Ελεγχόμενης Πρόσβασης, Εκτός Schengen ανάμεσα στις πύλες 13-16

Οι φορτιστές κινητών συσκευών διαθέτουν επαγωγικές επιφάνειες, Micro USB, USB hub και πρίζες.